Utbildningen är klar! ?>

Utbildningen är klar!

Nu är utbildningen klar, året på Lillsved är till ända!

Mina distansstudier i Hälsa och Livsstil är nu färdiga och det har varit en fantastisk tid på många sätt. Jag har klivit ut i livet igen känns det som. I vardagen är jag antingen mamma eller min yrkesroll, nu har jag fått chansen att vara Linda igen. Att få lära känna nya människor och genom dem lära känna mig själv igen har varit oerhört nyttigt.

Avslutning vid vattnet

 

Som jag tidigare skrivit om har vi under året haft fokus på olika ämnen på de 5 närträffarna. Det har varit hälsa och friskvård i arbetslivet, fysisk aktivitet och ledarskap. Motiverande och coachande samtal, näringslära och kultur. Till det slutliga projektarbetet fick vi själva välja ämne och under 3 månader genomföra ett projekt med minst 6 deltagare. På sista träffen fick vi redovisa dessa för varann.

Det var oerhört spännande och intressant då vi alla kommer från olika bakgrund och valde utifrån eget intresse.

  • Kan fysisk aktivitet ha effekt på vårt psykiska välbefinnande
  • Vardagsmotionens effekt på vår hälsa och vårt välmående
  • Kan 3 månader med sockerfri kost påverka din hälsa
  • Kan man förändra en vana på 21 dagar och befästa den på 66 dagar
  • Jag är löpare, att hitta glädjen i att springa och vad krävs egentligen för att kalla sig löpare?
  • Starta stavgångsgrupper för olika målgrupper
  • Få tjejer att våga sig ut i gymet, till de fria vikterna
  • Projektgrupp för fysiskt välmående inom skolans värld där gymnasieelever frivilligt deltog

Givetvis hade vi mycket fler projekt men jag ger er ett axplock från min klass.

Det som sammanfattar allas projektarbeten är att alla fick positiva resultat. På endast 3 månader fick alla våra deltagare olika former av mätbara resultat. Vi har använt olika mätformer allt från viktnedgång och omkretsmått, till mätning av vilopuls och det viktigaste upplevd hälsa. Något ytterligare som jag reflekterade över, som genomsyrade allas arbeten och som är ett samhällsproblem är den fysiska och psykiska hälsan!

Vi mår allt sämre, rör oss allt mindre 4 % av en dag är du fysisk aktiv om du har ett stillasittande jobb!!!

 

Styrketräning

Så det där med vardagsmotion och att ta trappan är inte ett löjligt påhitt, utan avgörande för din framtida hälsa och välmående. Läkarna skriver ut mer medicin än någonsin för att hjälpa oss hitta glädjen igen, för det är ”lättare” att stoppa i sig en tablett än att ta sig ut och promenera. Jag vill inte prata emot medicinens effekter och jag vet att vissa behöver den, men många kan bli friska på andra sätt men det kräver lite mer av dig…

Promenera dig fri från ångest & ät dig frisk

Det skulle kunna vara en ny slogan till sjukvården utifrån våra projektarbeten.

Detta är tankar jag gått med länge men efter allas redovisningar så blev det ännu mer sant. Då jag fick se flertalet fysiskt riktiga personer bevittna om just detta. Det är aldrig för sent för förändring!

Att börja vara fysiskt aktiv med en övervikt är av förståeliga skäl ett tyngre steg att ta, då kanske det en kostomläggning är ditt första steg. Om du är fysiskt aktiv men ändå inte når dina mål så är det kanske en kostförändring du behöver göra… Allt  hör ihop!

Tack Lillsved